Samen Sterker in Gezag - Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet

Herken je als professional het gevoel dat niets wat je doet effect heeft op jeugdigen die grensoverschrijdend gedrag vertonen? Maakt het jou en je collega’s soms machteloos? Herken je dat je voor de lieve vrede steeds meer neigt naar toegeven of dat er telkens escalaties ontstaan wat ook voor de andere jeugdigen voor onveiligheid kan zorgen? Voel je zelf onmacht en wilt je ook je collega’s weer meer in hun kracht zetten zodat zij vanuit
kracht handelen in plaats vanuit (on)macht?

Dan is de training “Sterker in Gezag”, met als basis Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet, iets voor jou en/of jouw team. Deze 4,5 daagse training focust zich namelijk op jou als professional of team en geeft een BOOST in de (team)samenwerking, versterkt het werkklimaat en heeft daarom ook een positief effect op het pedagogisch klimaat voor de jeugdige en zijn context.

We weten dat gezag en autoriteit nodig is om op te kunnen groeien tot autonome, weerbare volwassenen met een positief zelfbeeld. Maar hoe doe je dat als je als team niet op 1 lijn staat?

Herkenbaar zal zijn dat dit bij externaliserend gedrag (brutaal, opstandig, grof taalgebruik, niet luisteren) als ook bij internaliserend gedrag (angstig, teruggetrokken, geen contact willen maken) een grote uitdaging is! Als de onmacht groot is neemt de kans op polarisatie toe en dat is funest voor een goede samenwerking.

In deze training gaan we aan de slag met jullie als team zodat we gebruiken maken van elkaars kwaliteiten en samen bouwen aan een dorp rondom de jeugdige.

'It takes a village to raise a child'

Professionals uit de jeugdhulpverlening (HBO werk/denkniveau) zoals gezinshulpverleners, Jeugdzorgwerkers A en B, CJG-medewerkers, Jeugdprofessionals, teamleiders, leidinggevenden, werkbegeleiders, jongere hulpverleners, team coaches, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en andere hulpverleners werkzaam in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening.

De uitgangspunten, houding en de interventies van de methodiek Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet worden uitgelegd en actief geoefend a.d.h.v. voorbeelden en eigen casuïstiek.

We brengen de basishouding goed over en oefenen in het concept Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet. De combinatie met supervisie (2 dagen) maakt dat de borging optimaal kan verlopen en er voldoende oog is voor de transfer naar de dagelijkse praktijk. Werkklimaat en pedagogisch klimaat komt nadrukkelijk aan de orde bij de training voor residentiële teams.

Teams, professionals komen minder snel terecht in spiralen van onmacht met kinderen, raken minder uitgeblust, staan er minder alleen voor waardoor ze weer vanuit kracht kunnen opvoeden, een betere relatie tussen opvoeder en kind ontstaat EN verbale en fysieke agressie vermindert of stopt en het vertrouwen van kinderen in de volwassene stijgt.

Teamsamenwerking in residentiële settingen wordt versterkt en teams gaan weer een WIJ vormen; niet tegen het kind maar OM het kind heen.

Praktisch

Incompany

Deze training kan incompany worden gegeven. We bespreken samen de mogelijkheden en maken een training die aansluit bij jullie praktijk.

De training kan op eigen locatie worden gegeven, online of op een locatie naar keuze.

Neem contact op met Carla Stals voor advies en offerte.

Data open trainingen

We geven ook trainingen waar je bij kan aansluiten. Hieronder staan de data van de open trainingen. Via onze website kan je je aanmelden.

Momenteel zijn er geen open trainingen gepland. Blijf op de hoogte middels onze nieuwsbrief.

Reviews

Christine PaulissenWICO - Overpelt (BE)
Lees verder
Reeds enkele jaren werken wij samen met Carla Stals die voor onze organisatie nascholingen Nieuwe Autoriteit verzorgd. Recent heb ik, vanuit mijn functie, enkele introductiesessies rond Nieuwe Autoriteit gevolgd die wij georganiseerd hebben voor nieuwe collega’s. Steeds dezelfde sessie met steeds dezelfde rode draad, maar ook steeds vernieuwend en dynamisch. Carla slaagt er in om zich af te stemmen op haar doelpubliek en aan te voelen en te bevragen waar het publiek op dat moment nood aan heeft. Dit werkt heel laagdrempelig en zorgt voor een aangename interactie tussen trainer en trainee. Hoewel het voor mij persoonlijk steeds dezelfde inhoud is, blijft het vernieuwend, met andere accenten. Ik sluit steeds af met een nieuwe eyeopener, nieuwe ideeën om mee aan de slag te gaan en een goed gevoel door het vertrouwen dat Carla tijdens een training weet te geven. Ze weet heel inspirerend te vertellen, met een brede kennis van zaken en tal van voorbeelden uit de praktijk. Boeiend en aangenaam om naar te luisteren.

Vragen?

Vragen over een specifieke training, aanmelden, betalen of annuleren?
Mail naar administratie@0-100.eu

Overige vragen? 
Neem contact met ons op.