(V)echtscheiding - als scheiden lijden wordt

Vechtscheidingen of ook wel complexe echtscheidingen vormen een groot dilemma voor alle betrokkenen en een uitdaging voor hulpverlening. Waar gevecht voortduurt blijven alleen verliezers achter. Met name voor de kinderen kunnen de vechtdynamieken tussen de ouders traumatiserend uitpakken. Tijdig onderkennen van de ernst van de strijd (in hevigheid en duur) is belangrijk om gepaste hulp te kunnen aanbieden.

Tijdens de training staan we uitgebreid stil bij deze dynamieken van uit systemisch en contextueel perspectief. Na het volgen van de training hebben deelnemers kennis mbt deze dynamieken. Zij kunnen deze (her)kennen en hanteren. Deelnemers nemen kennis van het hulpverleningsaanbod zoals we dat in Nederland kennen zodat gerichte doorverwijzing mogelijk wordt indien de casus dit vraagt.

Naast kennis overdracht worden handvatten aangereikt met betrekking tot de attitude van de hulpverlening die nodig is om niet meegezogen te worden in de destructieve spiralen en worden praktische interventies gedeeld en geoefend.

Professionals uit de Jeugdzorg, jeugdzorg+, GGZ, LVB en Onderwijs. Denk aan gezinshulpverleners, jeugdzorgwerkers, CJG-medewerkers, docenten, intern begeleiders, teamleiders, werkbegeleiders, jonge hulpverleners, teamcoaches, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en andere hulpverleners.

Dag 1

Dag 1 staat met name in het teken van kennis over:

  • Juridische kaders
  • Systeem benadering: herkennen van onderliggende dynamieken bij scheiding vanuit het perspectief van de Contextuele benadering (Nagy) en systeem therapie.
  • Mediator technieken
  • De vertaling naar de dagelijkse praktijk (eigen casuïstiek) wordt voortdurend gemaakt tijdens dag 1.
  • Herkennen van casuïstiek die, binnen de kaders van de opdracht van de professional van de gemeente, opgepakt kan worden. (voorkomen dat gebruik gemakt (moet) worden van zwaardere (duurdere) hulp.
  • Oefenen van interventies 

Dag 2

Dag twee staat in het teken van oefenen en toepassen van interventies en technieken binnen de dynamiek van complexe scheidingen.

Kennis van de hulpverleningscontext voor eventuele doorverwijzing.

Dan volgt er nog een dagdeel supervisie waarin de deelnemers specifiek ingaan op casuïstiek en hun rol als professional staat centraal.
Wat raakt vanuit deze casuïstiek jezelf en ben je je hier bewust van.

Deelnemers behouden overzicht en inzicht en kunnen de dynamieken hanteren middels gesprekstechnieken en interventies die geoefend worden dmv rollenspellen. Naast kennis staan zij zelf ook centraal en hebben zicht op wat hen raakt in deze casuïstiek en kunnen hier professioneel mee omgaan.

Praktisch

Incompany

Deze training kan incompany worden gegeven. We bespreken samen de mogelijkheden en maken een training die aansluit bij jullie praktijk.

De training kan op eigen locatie worden gegeven, online of op een locatie naar keuze.

Neem contact op met Carla Stals voor advies en offerte.

Data open trainingen

We geven ook trainingen waar je bij kan aansluiten. Hieronder staan de data van de open trainingen. Via onze website kan je je aanmelden.

-

Momenteel zijn er geen open trainingen gepland. Blijf op de hoogte middels onze nieuwsbrief.

Reviews

Christine PaulissenWICO - Overpelt (BE)
Lees verder
Reeds enkele jaren werken wij samen met Carla Stals die voor onze organisatie nascholingen Nieuwe Autoriteit verzorgd. Recent heb ik, vanuit mijn functie, enkele introductiesessies rond Nieuwe Autoriteit gevolgd die wij georganiseerd hebben voor nieuwe collega’s. Steeds dezelfde sessie met steeds dezelfde rode draad, maar ook steeds vernieuwend en dynamisch. Carla slaagt er in om zich af te stemmen op haar doelpubliek en aan te voelen en te bevragen waar het publiek op dat moment nood aan heeft. Dit werkt heel laagdrempelig en zorgt voor een aangename interactie tussen trainer en trainee. Hoewel het voor mij persoonlijk steeds dezelfde inhoud is, blijft het vernieuwend, met andere accenten. Ik sluit steeds af met een nieuwe eyeopener, nieuwe ideeën om mee aan de slag te gaan en een goed gevoel door het vertrouwen dat Carla tijdens een training weet te geven. Ze weet heel inspirerend te vertellen, met een brede kennis van zaken en tal van voorbeelden uit de praktijk. Boeiend en aangenaam om naar te luisteren.

Vragen?

Vragen over een specifieke training, aanmelden, betalen of annuleren?
Mail naar administratie@0-100.eu

Overige vragen? 
Neem contact met ons op.