Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet en leiderschap

Op dit moment is Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet hot in de jeugdzorg, GGZ en onderwijs en is menig organisatie geïnteresseerd in de benadering en de praktische uitwerking van Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet. Op basis van het gedachtegoed van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet van Haim Omer is een vertaalslag gemaakt naar een kader, handvatten voor bestuurders, directieleden en managers.

Voor bestuurders, directieleden en managers van organisaties in de jeugdzorg, jeugdzorg+, GGZ, LVB en Onderwijs. 

Trainingen Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet (VG/GV) en leiderschap

  • 2 dagdelen basis VG/GV (als aan de basistraining van VG/GV nog niet is deelgenomen)
  • 2 dagdelen module leiderschap VG/GV

Optioneel

  • Leiderschapsassessment (met gebruikmaking van o.a. de Profile Dynamics drijfverentest en/of Talent assessment leiderschap van Peter Vonk)
  • 5 supervisie sessies van 1 ½ tot 2½ uur (LVSC geregistreerd)

De module Leiderschap is een interactieve en praktische training.

De module leiderschap biedt:

  • Kennis van het kader en de uitgangspunten van het leiderschap model NA/GV
  • Kennismaking met de pijlers vanuit de optiek van leiderschap mede gekoppeld aan de basishouding van Nieuwe Autoriteit en tools vanuit Geweldloos Verzet
  • Het formuleren van de persoonlijke betekenis van het leiderschapsparadigma van NA/GV
  • Het maken van eerste vertaalslag naar de eigen werksituatie door oefeningen, het bespreken van praktijksituaties en casuïstiek

Informatie over dit trainingstraject kan worden ingewonnen worden bij Carla Stals (06 13901149) of Marc Quaden (0611951289)

Na deze twee dagdelen is er de mogelijkheid tot een vervolgtraject doormiddel van supervisie/coaching en is voor een adequate borging aan te bevelen.  Het ontwikkelassessment is hierin een belangrijk onderdeel, omdat juist hierdoor de koppeling tussen theorie en praktijk gemaakt wordt en een aanvulling is op de concrete ervaringen van de deelnemers. Voorafgaand aan de supervisie wordt dit ontwikkelassessment afgenomen. Hierin zijn twee testen leidend: de drijfverentest van Profile Dynamics (Almere) en het leiderschapsassessment (Talentassessment) van Peter Vonk (Zwolle) en sluiten naadloos aan bij de theorie/praktijk van Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet.

In het supervisietraject van minimaal 5 sessies wordt theorie en praktijk gekoppeld, waarbij steeds weer ingezoomd wordt op de verschillende houdingsaspecten en tools van Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in relatie tot de context van de bestuurder, directeur of manager. Het ontwikkelassessment biedt een extra input en wordt er nadrukkelijk een relatie gelegd tussen de toepasbaarheid van het model, de persoonlijke drijfveren, de perceptie en gedrag van de betreffende deelnemer.

Praktisch

Incompany

Deze training kan incompany worden gegeven. We bespreken samen de mogelijkheden en maken een training die aansluit bij jullie praktijk.

De training kan op eigen locatie worden gegeven, online of op een locatie naar keuze.

Neem contact op met Carla Stals voor advies en offerte.

Data open trainingen

We geven ook trainingen waar je bij kan aansluiten. Hieronder staan de data van de open trainingen. Via onze website kan je je aanmelden.

-

Momenteel zijn er geen open trainingen gepland. Blijf op de hoogte middels onze nieuwsbrief.

Reviews

Ingrid BekkersCoördinator Sociaal team
Lees verder
Als team jeugd hebben we samen met Marc de zoutmars gelopen. We hebben in 2 ochtenden gekeken naar onze teamdynamiek, onze krachten en valkuilen. En hoe wij als team verder kunnen bouwen. Met hierbij aandacht voor elkaar talenten en vragen. We zijn als team weer gesterkt in ons vertrouwen dat we het nog zo slecht niet doen/deden. Door de waardevolle bijeenkomsten die Marc kundig heeft geleid hebben wij weer handvaten om verder te gaan. Dank je wel hiervoor Marc. Je hebt veel ervaring en kan dit heel goed inzetten in het proces. Je hebt oog voor het proces en wat er speelt. En pakt dit ook direct op.

Vragen?

Vragen over een specifieke training, aanmelden, betalen of annuleren?
Mail naar administratie@0-100.eu

Overige vragen? 
Neem contact met ons op.