Coaching & Supervisie

Waar kennis en ervaring samenkomen in denken-doen-handelen

Ben jij betrokken bij jongeren? Ben je werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bij een wijkteam, centrum voor jeugd en gezin, als beleidsmedewerker, huisarts of leerkracht? Bij Training & Coaching 0-100 kun je terecht als je vragen hebt over bijvoorbeeld SKJ (her)registratie, supervisie/intervisie, beroepsethiek, moreel beraad, richtlijnen en kwaliteitskaders.

Naast geaccrediteerde scholing voor de herregistratie, zie trainingen in zorg en trainingen in onderwijs, bieden wij producten die de autonome jeugd- en gezinsprofessional en zijn organisatie ondersteunen.

De volgende aandachtsgebieden staan centraal:
Wij zetten expertise en ervaring in voor een maatwerk antwoord

We maken gebruik van ons palet aan expertises en onze ervaring in de praktijk. We hebben ervaring met ambulant werk, residentieel, we kennen pleeggezinnen en gezinshuizen en nemen onze expertise mee in maatwerktrajecten voor organisaties. 

Voor wie?

Wij leveren antwoorden en handreikingen voor organisaties die werken in het sociale domein en onderwijs. Wij werken voor lichte zorg en zware zorg. 

We hebben specifieke expertise voor organisaties in de jeugdzorg en de gesloten jeugdzorg. Ons hart gaat uit naar de kwetsbare doelgroep die een goed toegeruste professional nodig heeft om zich (weer) veilig te voelen en verder te ontwikkelen. 

Wanneer organisaties investeren in training & coaching zie je dat terug in de kwaliteit van de geboden zorg. We bundelen de krachten van de  driehoek: ouders/opvoeders – onderwijs – jeugdzorg en bouwen hiermee een dorp dat een goed antwoord kan geven op de meest complexe vraagstukken. 

Professionalisering & Reflectie

We bundelen de krachten van de trainers en supervisors om te komen tot enerzijds een training en anderzijds intervisie of supervisie. We combineren trajecten en smeden deze op maat. We brengen de theorie naar de praktijk.

Om werkelijk stil te staan, te leren van je ervaringen en tot inzicht komen is reflectie nodig. Reflectie is terugkijken – denken, voelen, handelen – om vooruit te komen. In reflectie kun je meerdere perspectieven bekijken, bewust worden van wat je drijft, je boven en onderstroom, kun je parallelprocessen en tegenoverdracht herkennen. Dit alles heeft invloed op je keuzes, gedrag en gedachten.

Supervisie richt zich op de professionaliteit van je beroep. Het is een krachtig reflectie instrument om kwaliteiten te verbeteren.  Het is gericht op het bewust leren hanteren van de beroepsmethodiek en helpt de professionaliteit uit te bouwen en actueel te houden. Niet het probleem staat centraal maar de manier hoe je er mee omgaat. Supervisie gaat over eigenaarschap ervaren en leren van ervaringen.

Ons aanbod

Een supervisietraject bestaat uit 10 tot 15 bijeenkomsten van minimaal 1 uur. Het eerste gesprek is vrijblijvend. Er worden afspraken gemaakt over het verloop van de supervisie. Eigen inbreng is de rode draad van de supervisie. Er vindt een tussen- en eindevaluatie plaats. Na elke bijeenkomst wordt een reflectieverslag geschreven en voor elke bijeenkomst wordt een werkinbreng beschreven.

Groepssupervisie bestaat uit een traject van 10 tot 15 bijeenkomsten van minimaal 1,5 uur. Het eerste gesprek is vrijblijvend. Er worden dan afspraken gemaakt over het verloop van de supervisie. Er vindt een tussen- en eindevaluatie plaats. Na elke bijeenkomst wordt een reflectieverslag geschreven en voor elke bijeenkomst wordt een werkinbreng beschreven. Een supervisiegroep bestaat uit maximaal 3 mensen. Wil je in een grotere groep supervisie, dan is dit mogelijk via begeleide intervisie.

Begeleide intervisie richt zich op collega’s in zorg en onderwijs die al intervisie hebben met elkaar of dit juist als groep of team willen vormgeven en ontwikkelen. De LVSC supervisor reikt in dit traject methodische kaders aan, waarbinnen intervisie plaats kan vinden en bevordert een veilige sfeer om tot een prettige onderlinge samenwerking te komen. Een traject bestaat uit meerdere bijeenkomsten.

Naast begeleide intervisie ook methodische ondersteuning op het gebied van o.a. Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet, Vlaggensysteem, Meldcode/’niet pluis gevoel’, kwaliteitskaders NJI, Moreel Beraad. Afhankelijk van de vraag kunnen dit 1 of meerdere bijeenkomsten zijn.

Ook maken we praktijkprogramma’s voor organisaties die hun medewerkers willen accrediteren bij het SKJ. SKJ-geregistreerde medewerkers kunnen onze trainingen volgen. Lees hier meer over praktijkprogramma’s.

Adviseren & Ondersteunen

De trainers en supervisors van 0-100 hebben een groot hart voor de jeugd en een speciaal plekje in het hart voor complexe doelgroepen.

'It takes a village to raise a child'

Ons aanbod

Complexe hulpvragen van organisaties; schakel ons in bij complexe vragen, visie vorming, vorming professioneel statuut.

Soms kom je samen niet uit een casus, is er spanning in een team of ligt er een complexe puzzel voor die meer expertise vraagt. Samen onderzoeken we waar de pijnpunten zitten en waar de behoeften liggen. Het kwetsbare kind en de ouders staan bij ons centraal, daarnaast bekijken we wat de professional en zijn team nodig heeft om antwoord te geven op complexe hulpvragen.

Onze supervisoren

Marc Quaden

Yvonne Orbon

Onze supervisoren zijn geregistreerd bij het LVSC.

Reviews

Vicky MartensManager Amarant
Lees verder
Je hebt echt een mooie verbinding met het team gemaakt, waardoor zij in de leerstand kwamen. Je hebt een authentieke manier van aansluiten, zowel in houding als taalgebruik. Het team gaat verder met de opgedane kennis en ervaring, qua sfeer en werkplezier is er al veel gewonnen in de afgelopen maanden, dat kunnen we doortrekken door de signaleringsplannen, escalatiepatronen en de afspraken rondom steun goed op de agenda en in de praktijk te onderhouden. Dank je wel daarvoor! Vicky Martens Manager Amarant
Yvonne Vullerseigenaar Ennovy Talent’eert
Lees verder
Na de cursus verbindend gezag - geweldloos verzet (VG/GV) bij Carla Stals heb ik ook de intervisie bij haar gedaan. De enorme ervaring van Carla maakt dat de intervisie inhoudelijk body heeft. Haar gedrevenheid, kennis en persoonlijkheid maken dat je steeds meer wil. Meer weten, meer leren, meer compleet worden als coach en als mens. Wat me bij is gebleven tijdens de intervisie is dat ze steeds vroeg: Is deze persoon gezien? Is deze persoon/ouder erkent in zijn rol? Dit heeft me aan het denken gezet m.b.t. overtuigingen en meningen die we als mensen hebben. Het geeft inzicht en daardoor de gelegenheid om milder te coachen. De cursus VG/GV is praktisch, laagdrempelig en direct toepasbaar. Voor de langere termijn geeft het stabiliteit en een andere aanpak bij en vanuit jezelf. Carla levert maatwerk en daar waar het ook voor haar nieuw is pakt ze dit op door je te bevragen en voortdurend de dialoog aan te gaan om samen te leren. Kortom een brok aan ervaring, kennis, ambitie, betrokkenheid, enthousiasme maar bovenal met hart voor de mens. Yvonne Vullers, eigenaar Ennovy Talent’eert Pedagoog en talentbegeleider (Hoog)begaafden kinderen/jongeren
Vorige
Volgende