Trainingen onderwijs

Ons aanbod trainingen voor het onderwijs

Wij bieden trainingen aan in de vorm zoals ze beschreven staan op onze website, echter kiezen wij altijd in overleg met scholen voor maatwerk. Een traject dat bij hen past. In onze trajecten adviseren wij scholen ook in een gedragen visie en borging intern van de kennis, kunde en toepassing.

Dat betekent dat we de trainingen:

  • fysiek kunnen aanbieden;
  • blended aanbieden en dan in combinatie met onze online academie waar leerkrachten en alle betrokkenen van scholen al via kennisclips en podcasts wat achtergrondinformatie/ theorie kunnen bekijken en beluisteren en we in de fysieke momenten meteen aan de slag kunnen en de vertaalslag maken naar hun dagelijkse praktijk;
  • coaching on the job geven en vanuit casuïstiek op school praktijkgericht aan de slag gaan met betrokkenen. We kunnen ook in zo’n traject observeren in de klas,

Er is ook een combi mogelijk met bovenstaande trajecten. Wij hebben expertise in alle soorten onderwijs.

We bieden zowel Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet als Traumasensitief Onderwijs en kunnen hierin ook een combi maken. Beide versterken de positie van de leerkracht, het gezamenlijk gezag op school, samenwerking intern en met ouders en hierin zijn verzet en verbinding de rode draad in ons aanbod. We hebben praktische tools, vanuit een juiste basishouding, die leerkrachten meteen kunnen gebruiken en inzetten.

Hieronder staat een selectie van onze trainingen voor professionals in het onderwijs. Op zoek naar trainingen specifiek voor de zorg? Klik hier.

Vragen? Neem contact op.

Samen met Stichting Helse Liefde verzorgen wij trainingen op het gebied van Eergerelateerd geweld, ouder-/gezinsbegeleiding en seksuele uitbuiting (Loverboyproblematiek).