Kinderopvang/BSO: Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet

Een derde van de peuters in de kinderopvang heeft gedragsproblemen of een taalachterstand, blijkt uit onderzoek. Ongeveer 6 procent heeft gedragsproblemen. Bij gedragsproblemen moet gedacht worden aan druk of agressief gedrag en kinderen die kenmerken van autisme vertonen. Ook zitten er kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking op de groepen. De kinderen met gedragsproblemen kunnen de groepen ernstig ontwrichten. En hoewel kinderopvangmedewerkers hun uiterste best doen om deze kinderen voldoende te begeleiden speelt handelingsverlegenheid met momenten een grote rol. Het gevoel van onmacht is dan groot. De behoefte aan extra opvoedondersteuning in de vorm van tools en handvatten in aanpak van dit problematisch gedrag bij kinderen wordt steeds groter. Hoe kan een team versterkt worden en de gevoelens van onmacht omgezet worden in krachtig handelen? En hoe kunnen teams ontwikkelen tot een professionele en kwalitatieve aanpak in hun pedagogisch handelen?

Opvoeders en andere betrokkenen van kinderen vanaf 2 jaar met gedragsproblemen.

Wij werken volgens het gedachtegoed van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet, ontwikkeld door Haim Omer, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv.

Deze methode is gericht op het doorbreken van de negatieve spiraal tussen de opvoeder en het kind, met als doel dat de kinderopvangmedewerker weer in zijn kracht komt en meer grip ervaart in de opvoeding. De relatie tussen opvoeder en kind wordt hersteld en de opvoeder heeft weer vertrouwen in het kind.

Doel van de methode is dat vanuit een goede basishouding en passende interventies, als team en samen met ouders en andere supporters, een einde komt aan het destructieve gedrag van het kind zonder dat dit tot escalaties leidt.

Opvoeden vanuit de principes van Verbindend Gezag ® geeft opvoeders/ouders praktische handvatten die hen helpen hun positie als opvoeder weer vorm te geven en op een positieve wijze aanwezig te zijn in het leven van hun kind. Opvoeders nemen een krachtig standpunt in t.o.v. onacceptabel gedrag, tegelijk vermijden zij zelf elke vorm van verbaal of fysiek geweld. Tussen opvoeder en kind gaat het niet over winnen of verliezen. In plaats van gezag op basis van enkel straffen en belonen worden opvoeders uitgenodigd om een nieuwe vorm van gezag aan te leren. Deze is gericht op aanwezigheid, de-escalatie, opvoeden vanuit waakzame zorg, herstel van de relatie met het kind en de steun van netwerk rond het gezin. Er is verzet tegen onacceptabel gedrag van kinderen.

Duur training: 4,5 dag waarbij we kiezen voor 2,5 dag methodiek en de basiskennis overbrengen en oefenen in het concept Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet. (indien gewenst is een ander maatwerktraject ook mogelijk ). En 2 dagen supervisie.

De combinatie met supervisie maakt dat de borging optimaal kan verlopen en er voldoende oog is voor de transfer naar de dagelijkse praktijk. Werkklimaat en pedagogisch klimaat komt nadrukkelijk aan de orde. De supervisie wordt geboden door een LVSC supervisor.

De uitgangspunten, houding en de interventies van Verbindend Gezag ®  & Geweldloos Verzet worden uitgelegd en geoefend a.d.h.v. voorbeelden en eigen casuïstiek. Het pedagogisch klimaat van de groep wordt a.d.h.v. de huidige richtlijnen voor kinderopvang als rode lijn gebruikt in de training.

Opvoeders komen minder snel terecht in spiralen van onmacht met het kind. Ze raken minder uitgeblust en staan er minder alleen voor waardoor ze weer vanuit kracht kunnen opvoeden. Verbale en fysieke agressie vermindert of stopt en het vertrouwen van het kind in de opvoeder stijgt.

Praktisch

Incompany

Deze training kan incompany worden gegeven. We bespreken samen de mogelijkheden en maken een training die aansluit bij jullie praktijk.

De training kan op eigen locatie worden gegeven, online of op een locatie naar keuze.

Neem contact op met Carla Stals voor advies en offerte.

Data open trainingen

We geven ook trainingen waar je bij kan aansluiten. Hieronder staan de data van de open trainingen. Via onze website kan je je aanmelden.

-

Momenteel zijn er geen open trainingen gepland. Blijf op de hoogte middels onze nieuwsbrief.

Reviews

Vragen?

Vragen over een specifieke training, aanmelden, betalen of annuleren?
Mail naar administratie@0-100.eu

Overige vragen? 
Neem contact met ons op.