Training Taal van Verbinding - Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet

Herken je als professional dat opvoeders het idee hebben dat niets wat zij doen effect heeft op de kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen? Dat het hen soms ook machteloos maakt? Dat opvoeders voor de lieve vrede daarom steeds meer toegeven of dat er telkens escalaties ontstaan wat ook voor de andere kinderen voor onveiligheid zorgt? Voel je zelf onmacht en/of wil je opvoeders die zich onmachtig voelen weer meer in hun kracht zetten, zodat zij vanuit kracht handelen in plaats vanuit (on)macht?

Dan is de training Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet iets voor jou (en je collega’s).

We weten dat gezag en autoriteit nodig is om op te kunnen groeien tot autonome, weerbare volwassenen met een positief zelfbeeld. Maar hoe? 

Herkenbaar zal zijn dat dit bij externaliserend gedrag (brutaal, opstandig, grof taalgebruik, niet luisteren) als ook bij internaliserend gedrag (angstig, teruggetrokken, geen contact willen maken) een grote uitdaging is!

Professionals uit de Jeugdzorg, jeugdzorg+, GGZ, LVB en Onderwijs. Denk aan gezinshulpverleners, jeugdzorgwerkers, CJG-medewerkers, docenten, intern begeleiders, teamleiders, werkbegeleiders, jonge hulpverleners, teamcoaches, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en andere hulpverleners.

Een eerste kennismaking met de uitgangspunten, houding en de interventies van Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet. In de intervisie gaan we zelf aan de slag en actief oefenen met eigen casuïstiek en maken we meteen de vertaalslag naar uw dagelijkse praktijk.

Haim Omer ontwikkelde een aanpak voor (ernstig) probleemgedrag die staat voor aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en eenzijdige acties gericht tegen probleemgedrag. Altijd vanuit contact en verbinding met het kind.

De focus van Geweldloos Verzet ligt in de eerste plaats op de volwassene. Het geeft concrete 
tools in het omgaan met probleemgedrag en het versterken van de relatie met het kind.

Professionals die kiezen voor de weg van Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet, kiezen ervoor om opvoeders te begeleiden in het “veranderen” van basishouding en ‘mindset’:
… van ‘jij moet veranderen’ naar ‘ik verzet me’
… van ‘controle over het kind’ naar ‘zelfcontrole’
… van praten naar doen
… van ‘ik moet meteen reageren’ naar ‘ik kan er altijd op terugkomen’
… van ‘als ik niets zeg ben ik zwak’ naar ‘de kracht van stilte’
… van straf naar herstel
… van time-out naar sit-in
… van winnen naar volhouden
… van ‘het doel is dat kinderen naar ons luisteren’ naar ‘het doel is dat wij ons sterker voelen’
… van ‘ik sta er alleen voor’ naar ‘wij doen het samen’

Volwassenen komen minder snel terecht in spiralen van onmacht met kinderen, raken minder uitgeblust, staan er minder alleen voor waardoor ze weer vanuit kracht kunnen opvoeden. Verbale en fysieke agressie verminderd of stopt en het vertrouwen van kinderen in de volwassene stijgt.

Praktisch

Incompany

Deze training kan incompany worden gegeven. We bespreken samen de mogelijkheden en maken een training die aansluit bij jullie praktijk.

De training kan op eigen locatie worden gegeven, online of op een locatie naar keuze.

Neem contact op met Carla Stals voor advies en offerte.

Data open trainingen

We geven ook trainingen waar je bij kan aansluiten. Hieronder staan de data van de open trainingen. Via onze website kan je je aanmelden.

-

Momenteel zijn er geen open trainingen gepland. Blijf op de hoogte middels onze nieuwsbrief.

Reviews

Christine PaulissenWICO - Overpelt (BE)
Lees verder
Reeds enkele jaren werken wij samen met Carla Stals die voor onze organisatie nascholingen Nieuwe Autoriteit verzorgd. Recent heb ik, vanuit mijn functie, enkele introductiesessies rond Nieuwe Autoriteit gevolgd die wij georganiseerd hebben voor nieuwe collega’s. Steeds dezelfde sessie met steeds dezelfde rode draad, maar ook steeds vernieuwend en dynamisch. Carla slaagt er in om zich af te stemmen op haar doelpubliek en aan te voelen en te bevragen waar het publiek op dat moment nood aan heeft. Dit werkt heel laagdrempelig en zorgt voor een aangename interactie tussen trainer en trainee. Hoewel het voor mij persoonlijk steeds dezelfde inhoud is, blijft het vernieuwend, met andere accenten. Ik sluit steeds af met een nieuwe eyeopener, nieuwe ideeën om mee aan de slag te gaan en een goed gevoel door het vertrouwen dat Carla tijdens een training weet te geven. Ze weet heel inspirerend te vertellen, met een brede kennis van zaken en tal van voorbeelden uit de praktijk. Boeiend en aangenaam om naar te luisteren.

Vragen?

Vragen over een specifieke training, aanmelden, betalen of annuleren?
Mail naar administratie@0-100.eu

Overige vragen? 
Neem contact met ons op.