Training Beroepsethiek - basis & verdieping

Tijdens deze trainingen gaat de deelnemer aan de slag met de beroepscode, beroepsethiek en professioneel toezicht van de jeugdzorgwerker.

Professionals uit de jeugdhulpverlening (HBO werk/ denkniveau) zoals gezinshulpverleners, Jeugdzorgwerkers A en B, CJG medewerkers, Jeugdprofessionals, teamleiders, leidinggevenden, werkbegeleiders, jongere hulpverleners, team coaches, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en andere hulpverleners werkzaam in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening.

Deelname aan deze verdiepende training kan enkel indien de basistraining met goed gevolg en certificaat is afgerond.

Tijdens deze training gaat de deelnemer aan de slag met de beroepscode, beroepsethiek en professioneel toezicht van de jeugdzorgwerker.

(5,5 uur) Doel: Kennis van de beroepscode. Inzicht verkrijgen in werken volgens de professionele standaard. In dit onderdeel maakt de cursist kennis met de beroepscode en professioneel toezicht.
Vooraf moeten artikelen gelezen worden. In de module komt de theorie terug en wordt deze getoetst middels een reflectietoets. Daarnaast is er een oefening in het toepassen van de beroepscode.

(4 uur) Doel: Kennismaking met Morele dilemma ́s en hoe kennis van de beroepscode en professioneel toezicht hierin de medewerker kan ondersteunen.

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Presentatie Van passie tot beroep; Introductie beroepscode en professioneel toezicht, wat is de relatie tussen beiden.
 • Uitleg en discussie in groepen. 
 • Wat betekent professioneel toezicht voor jou. 
 • Opdracht in groepen a.d.h.v. een casus: Kennismaking morele dilemma ́s door middel van casus ethische dilemma ́s als handvat.
 • Wat zijn normen en waarden en hoe komen deze terug in een ethisch dilemma?
 • In groepen: Een voorbeeld praktijksituatie en/of een ethisch dilemma wat heeft plaatsgevonden op het werk met elkaar uitwerken. Welke waarden en normen spelen hierin een rol en wat was het dilemma?

Naar aanleiding van de ervaringen in de training maakt de cursist een verslag wat de training heeft opgeleverd en aan welke doelen er de komende periode gewerkt gaat worden.

Studie:

Lezen:

 • de beroepscode + opdracht – brochure professioneel toezicht.
 • reglement tuchtrechtspraak opdracht

Er worden 2 opdrachten gemaakt:
1. Ethisch dilemma uit de eigen praktijk
2. Het kort beschrijven van een gebeurtenis d.m.v. een verslag verdeeld in feiten, normatieve beweringen en gevoelens.

Training
Doel: Van theorie naar praktijk. Het hele proces (de stappen) van situatie/ethisch dilemma/artikel beroepscode wordt nagelopen. De tussenstap is een moreelberaad. Het belang onderschrijven van juist rapporteren.

1. Werkkaarten bespreken Waarom hier gebruik van maken?
2. Verdieping morele dilemma ́s
3. Uiteen in groepjes: Moreel beraad met deelnemers a.d.h.v. gemaakte casus
4. Verdieping beroepscode en professioneel toezicht (gezamenlijke opdracht)
5. Professionele autonomie: (Handreiking professioneel statuut)
6. Plenair: Terugkoppeling naar de gemaakte casus vanuit de groepjes

Toets: eindopdracht waarin het geleerde wordt toegepast.

 • Kennis van beroepsethiek
 • Toepassen van deze kennis op lastige dilemma’s
 • Keuzes kunnen verantwoorden

Basis beroepsethiek

Verdieping beroepsethiek

Incompany

Deze trainingen kunnen incompany worden gegeven. We bespreken samen de mogelijkheden en maken een training die aansluit bij jullie praktijk.

De training kan op eigen locatie worden gegeven, online of op een locatie naar keuze.

Neem contact op met Carla Stals voor advies en offerte.

Data open trainingen

We geven ook trainingen waar je bij kan aansluiten. Hieronder staan de data van de open trainingen. Via onze website kan je je aanmelden.

 

Let op, wil je alleen voor BASIS of alleen voor VERDIEPING opgeven dan kan dat via de mail: 
administratie@0-100.eu

Beroepsethiek maatwerk open aanbod online/fysiek

Data en tijden:

 • Donderdag 12 september 2024 van 9:30-12:30 – BASIS (online)
 • Donderdag 17 oktober 2024 van 9:30-15:30 – VERDIEPING (fysiek)

1e dag zal online worden aangeboden en de 2e dag zal fysiek in Haelen (Midden, Limburg) gaan plaatsvinden. 

Training gaat door bij voldoende deelnemers.

Reviews

Christine PaulissenWICO - Overpelt (BE)
Lees verder
Reeds enkele jaren werken wij samen met Carla Stals die voor onze organisatie nascholingen Nieuwe Autoriteit verzorgd. Recent heb ik, vanuit mijn functie, enkele introductiesessies rond Nieuwe Autoriteit gevolgd die wij georganiseerd hebben voor nieuwe collega’s. Steeds dezelfde sessie met steeds dezelfde rode draad, maar ook steeds vernieuwend en dynamisch. Carla slaagt er in om zich af te stemmen op haar doelpubliek en aan te voelen en te bevragen waar het publiek op dat moment nood aan heeft. Dit werkt heel laagdrempelig en zorgt voor een aangename interactie tussen trainer en trainee. Hoewel het voor mij persoonlijk steeds dezelfde inhoud is, blijft het vernieuwend, met andere accenten. Ik sluit steeds af met een nieuwe eyeopener, nieuwe ideeën om mee aan de slag te gaan en een goed gevoel door het vertrouwen dat Carla tijdens een training weet te geven. Ze weet heel inspirerend te vertellen, met een brede kennis van zaken en tal van voorbeelden uit de praktijk. Boeiend en aangenaam om naar te luisteren.

Vragen?

Vragen over een specifieke training, aanmelden, betalen of annuleren?
Mail naar administratie@0-100.eu

Overige vragen? 
Neem contact met ons op.