Over de Grens - Gezonde seksuele opvoeding met inzet van het Vlaggensysteem

Kinderen en jongeren komen regelmatig in aanraking met seksualiteit. Via social media, via vrienden, op straat, op tv, op school. Kinderen en jongeren zijn volop hun eigen lichaam en seksualiteit aan het verkennen en ontdekken. Ze spelen doktertje, worden verliefd, kussen, zoeken informatie op internet, praten erover met leeftijdsgenootjes en experimenteren. Op deze manier krijgen zij een realistisch beeld van (de eigen) seksualiteit. Al doende leren zij hun eigen wensen en grenzen beter kennen.

In deze training kijken we met behulp van de methodiek van het Vlaggensysteem hoe je om kan gaan met seksueel experimenteer- of grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren. We bieden handvatten aan de professional bij vragen als: Wat doe je als kinderen of jongeren zelf met vragen komen, en hoe duid je seksueel gedrag van kinderen en jongeren, hoe ga je in gesprek met kinderen of jongeren bij signalen waar jij je ongerust over voelt, of een niet pluis gevoel hebt.

Herken je als professional dat je in de praktijk handelingsverlegen bent als het gaat om in gesprek te gaan met jongeren, hun seksueel gedrag te duiden, beoordelen en handelen bij seksueel ongewenst gedrag. Handelingsverlegenheid kan voortkomen uit het feit dat professionals niet weten wanneer er sprake is van grensoverschrijdend seksueel gedrag. Om te kunnen spreken over, duiden, beoordelen en juist handelen bij ongewenst seksueel gedrag, is het van belang om kennis te hebben over gezond seksueel gedrag dat passend bij de leeftijd is.

Professionals moeten zich bewust zijn van het feit dat gedrag van jongeren soms is te verklaren vanuit de ontwikkeling van het puberbrein. Jongeren overzien op deze leeftijd vaak niet de consequenties van hun gedrag. Ze doen sneller iets zonder erbij na te denken. De invloed van leeftijdsgenoten is op deze leeftijd enorm groot. Tegen volwassenen en gezag zetten ze zich juist af.

Enerzijds is het daarom van belang duidelijk te hebben welk gedrag grensoverschrijdend is en waarom, je hebt hier visie op als organisatie; binnen je team, school, (pleeg) gezin. Anderzijds is het van belang dat je als professional bewust bent van de context waarin onze jongeren zich bewegen, denk hierbij aan thema’s als social media, sexting, sextortion, seksuele uitbuiting. Het gesprek aangaan, zonder oordeel, met een open houding is een voorwaarde in de basishouding van de professional.

Professionals uit de Jeugdzorg, jeugdzorg+, GGZ, LVB en Onderwijs. Denk aan gezinshulpverleners, jeugdzorgwerkers, CJG-medewerkers, docenten, intern begeleiders, teamleiders, werkbegeleiders, jonge hulpverleners, teamcoaches, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en andere hulpverleners.

In de basistraining wordt gewerkt met behulp van de cyclus van ervaringsgericht leren. In het programma is aandacht voor zowel kennis, houding, vaardigheden als het bespreken van de randvoorwaarden om pedagogisch adequaat te kunnen handelen op basis van het Vlaggensysteem. Voorbereiding voor deelnemers voor supervisie dagdeel is het aanleveren van eigen casuïstiek.

Seksueel gedrag adequaat beoordelen

 • Je past de criteria van acceptabel seksueel gedrag toe.
 • Je past de richtlijnen voor het beoordelen van het gedrag toe (incl. de richtlijnen voor het correct hanteren van de normatieve lijst), om te komen tot een correcte vlag.

Seksueel gedrag bespreken met alle betrokkenen

 • Je bespreekt het seksueel gedrag van de jongere op een geschikt moment, met behulp van diverse tools en technieken.
 • Je bespreekt het seksuele gedrag van de jongere(n) met zijn/haar ouders of
  vertegenwoordiger(s).
 • Je bespreekt het seksuele gedrag van de jongere(n) met collega’s.
 • Je bespreekt het seksuele gedrag van de jongere(n) met gedragsdeskundigen en managers.

Pedagogisch adequaat handelen

 • Je reageert pedagogisch adequaat op seksueel gedrag van jongeren.
 • Je organiseert passende hulp op maat (op- en afschalen).

• Na de training bent je in staat om het gedrag van jongeren te duiden en te plaatsen in het continuüm van gezond naar zeer ongezond seksueel gedrag.
• Je hebt concrete instrumenten in handen om handelingsverlegenheid te doorbreken.
• Je bent in staat seksueel gedrag van jongeren te concretiseren waardoor je seksueel misbruik of jeugdprostitutie (meisjes en jongens) tijdig kunt signaleren.
• Je krijgt een handelingsperspectief dat afhankelijk is van het seksueel gedrag van de jongere.

Praktisch

Incompany

Deze training kan incompany worden gegeven. We bespreken samen de mogelijkheden en maken een training die aansluit bij jullie praktijk.

De training kan op eigen locatie worden gegeven, online of op een locatie naar keuze.

Neem contact op met Carla Stals voor advies en offerte.

Data open trainingen

We geven ook trainingen waar je bij kan aansluiten. Hieronder staan de data van de open trainingen. Via onze website kan je je aanmelden.

Over de Grens - Vlaggensysteem 1,5 daagse

Datum en tijd:

 • Vrijdag 1 november 2024 9:00 – 16:00 uur.
 • Vrijdag 8 november 2024 9.00 – 12.00 uur.

De training zal fysiek worden aangeboden en gaat door bij voldoende deelnemers.

Locatie:

 • Haelen, midden Limburg.

Reviews

Vragen?

Vragen over een specifieke training, aanmelden, betalen of annuleren?
Mail naar administratie@0-100.eu

Overige vragen? 
Neem contact met ons op.