OverZien

De werkelijkheid overstijgt het gesproken woord. In werkelijkheid bestaan mensen en dingen tegelijkertijd en niet op een in tijd elkaar opvolgende rij klanken en woorden. Met het gebruik van de DUPLO doe je dus de werkelijkheid recht en kan de hulpvrager komen tot een realistisch overzicht over de kwestie waar hij mee worstelt of waar iemand meer over wil weten/ontdekken.

Het is helpend om te laten Zien wat je bedoelt en dit met woorden te ondertitelen in plaats van te praten over de kwestie. Het beeld blijft op tafel zichtbaar en er komt ruimte om dit beeld te onderzoeken, onder ogen te zien en te checken of het klopt. De buitenkant wordt zichtbaar op tafel en daar wordt met woorden de binnenkant aan gekoppeld. De kwestie wordt als het ware geïnternaliseerd en daardoor overzichtelijk en meer te verdragen. De beelden kunnen indringend zijn en diep raken. De hulpverlener die de DUPLO inzet dient dan ook zorgvuldig te werk te gaan. Vandaar dat een training, gebaseerd op theorie (kennis) en ervaring (voelen) onontbeerlijk is alvorens hiermee aan de slag te gaan.

Professionals uit de jeugdhulpverlening (HBO werk/denkniveau) zoals
gezinshulpverleners, Jeugdzorgwerkers A en B, CJG-medewerkers, Jeugdprofessionals, teamleiders, leidinggevenden, werkbegeleiders, jongere hulpverleners, team coaches, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, vak therapeuten en andere hulpverleners werkzaam in de jeugd-GGZ of jeugdhulpverlening.

Binnen deze twee daagse training leer je op de eerste dag de basale opstellingen zoals die binnen het werken met hulpvragers gebruikt kunnen worden. Van “enkelvoudige beelden en opstellingen” tot en met de meer complexe familie opstellingen. Trainees ervaren zelf de kracht van het gebruik van de duplo door ook zelf een sessie te ondergaan.

Dag 1 staat in het teken van kennis opdoen (theoretische kaders, oefenen van sub opstellingen en ervaren, door in de sessie zelf de kracht te ervaren).

Dag 2 is verdieping. De hele dag staat in het teken van uitwisseling van succes ervaringen in het gebruik van de duplo naast het onderzoeken van ervaren dilemma’s. Voorwaarde voor het deelnemen aan dag twee is uiteraard deelname aan dag 1 en voldoende geoefend hebben in de praktijk met het gebruik van de duplo.

Theorie kennis en ervaring worden tijdens de training gedeeld en geoefend. Zelf ervaren is een onmisbaar onderdeel van de training

DUPLO kan op meerdere manieren gebruikt worden.
In de vorm van in een beeld (opstelling) uitdrukken van een kwestie of dilemma door bv een hulpvrager die duidelijk wil maken hoe zijn vraag of kwestie er uitziet. De hulpvrager mag zich sterk verbinden met de opstelling op tafel. Daar staat het door hem geïnternaliseerde verhaal (overzicht en inzicht) dat vervolgens de ruimte krijgt om terug geïnternaliseerd te worden (uitzicht). De hulpverlener die de duplo inzet moet naast de focus op de opstelling, ook permanent sensitief blijven naar de hulpvrager en dit vergt specifieke deskundigheid om dit te kunnen combineren.

Een andere manier van gebruik kan ook zijn het neerzetten door de hulpbieder die wil en kan checken of dat wat hij vernomen heeft van de hulpvrager goed begrepen werd.

Daarnaast is de methodiek bij uitstek bruikbaar tijdens werkbegeleiding/supervisie of casuïstiek bespreking. 

Praktisch

Incompany

Deze training kan incompany worden gegeven. We bespreken samen de mogelijkheden en maken een training die aansluit bij jullie praktijk.

De training kan op eigen locatie worden gegeven, online of op een locatie naar keuze.

Neem contact op met Carla Stals voor advies en offerte.

Data open trainingen

We geven ook trainingen waar je bij kan aansluiten. Hieronder staan de data van de open trainingen. Via onze website kan je je aanmelden.

Momenteel zijn er geen open trainingen gepland. Blijf op de hoogte middels onze nieuwsbrief.

Reviews

Christine PaulissenWICO - Overpelt (BE)
Lees verder
Reeds enkele jaren werken wij samen met Carla Stals die voor onze organisatie nascholingen Nieuwe Autoriteit verzorgd. Recent heb ik, vanuit mijn functie, enkele introductiesessies rond Nieuwe Autoriteit gevolgd die wij georganiseerd hebben voor nieuwe collega’s. Steeds dezelfde sessie met steeds dezelfde rode draad, maar ook steeds vernieuwend en dynamisch. Carla slaagt er in om zich af te stemmen op haar doelpubliek en aan te voelen en te bevragen waar het publiek op dat moment nood aan heeft. Dit werkt heel laagdrempelig en zorgt voor een aangename interactie tussen trainer en trainee. Hoewel het voor mij persoonlijk steeds dezelfde inhoud is, blijft het vernieuwend, met andere accenten. Ik sluit steeds af met een nieuwe eyeopener, nieuwe ideeën om mee aan de slag te gaan en een goed gevoel door het vertrouwen dat Carla tijdens een training weet te geven. Ze weet heel inspirerend te vertellen, met een brede kennis van zaken en tal van voorbeelden uit de praktijk. Boeiend en aangenaam om naar te luisteren.

Vragen?

Vragen over een specifieke training, aanmelden, betalen of annuleren?
Mail naar administratie@0-100.eu

Overige vragen? 
Neem contact met ons op.